Reklamné videá

7Reklama sa dostáva  čoraz viac do podnikateľského povedomia, ako jeden z najdôležitejších nástrojov marketingovej komunikácie. Reklamné spoty sú v dnešnej dobe jeden z najvyužívanejších spôsobov pozitívnej prezentácie Vašej firmy. V tejto sekcií si môžte prezrieť reklamné spoty z našej produkcie.

Funnyland Trenčín

 

O.Z. Fantázia detí

 

DM ARMY – strelnica Trenčín

 

Mgr. Erik Rybanský – Drevené kravaty ERMAR

 

LP Reality – Martin Kollár